شرکت طراحان صنعت آریا

متشکل از کادر مديريت و طراحی مهندسی شرکت ارژن ماشين و صنعت پژوه رعد اينک در ادامه راه و با افزايش تجربه کاری در طی 15 سال فعاليت ماشين سازی خود امروزه علاوه بر طراحی و ساخت و راه اندازی .خطوط مختلف توليد در صنايع دارويی، غذايی و شيميايی، ساخت تجهيزات کارخانجات سيمان را نيز به انجام ميرساند


پرسنل مجرب شرکت آريا

با تجربه کافی در کارخانه سيمان از جمله سيمان کردستان - خوزستان - گلستان - سبزوار- ساوه - بهبهان - داراب - هگمتان - بوشهر در حال حاضر ساخت تجهيزات سيمان کوير کاشان از قبيل ايراسلايدها - .ايرليفت ها - شوتها - سيلوها - الواتورها - و ديگر تجهيزات مورد لزوم پروژه و همچنين سيمان فارس را در حال انجام دارد


شرکت طراحان صنعت آریا

در ادامه فعاليت ماشين سازی خود طرح بهينه سازی ماشين آلات صنايع دارويی و همگام کردن تکنولوژی روز دنيا با صنعت داخلی را دنبال می کند که در اين راه اميدواريم طی چند سال آینده به اين مهم دست پيدا کنيم در حال حاضر بهينه سازی دستگاه کوتر قرص مانستی که در سابق با کپی سازی ازطرحهای مانستی سالهای 1985 تا 1990 انجام می پذيرفت امروزه پيشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و علاوه بر سيستم ضد جرقه و تخليه اتومات قرصها از سيستم برق و پنوماتيک مدرن از جمله کنترل دور ديگ دراژه بصورت ديجيتالی برخوردار است