اواپراتور، کندانسور، سپراتور

جهت تغلیظ انواع مواد مایع Rising Film و Falling Film در انواع گوناگون، با طرح Evaporator در زمینه تکنولوژی مبدل های حرارتی، تبخیر کننده یا

به صورت محلول، سوسپانسیون یا امولسیون با غلظت پایین و .رساندن آن به غلظت مورد نیاز، مورد استفاده قرار میگیرد .فرایند تغلیظ در شرایط خلاء انجام میشود تا دمای زیاد ورودی موجب از بین رفتن ماده اصلی نشود

. در ظرفیتهای بالا، معمول بر چند مرحله ای شدن این دستگاه میباشد .اواپراتورها در تغلیظ انواع آب میوه بشکل کنستانتره ، تهیه شیر خشک، آب پنیر و طیف گسترده ای از مواد شیمیایی، غذایی و دارویی کاربرد دارند

.دستگاه اواپراتور جهت تبدیل بخار به مایع، به دستگاه کندانسور و جهت جداسازی مایع از گازها به سپراتور نیاز دارد .این شرکت توانایی طراحی و ساخت انواع اواپراتورها، کندانسورها، سپراتورها و عصاره گیرهای مواد دارویی، گیاهی و شیمیایی به ظرفیتهای مختلف، دو جداره با چرخش بخار آب یا روغن داغ و کویل حرارتی، تحت فشار یا خلاء

.خلاء را دارا میباشد طبق سفارش امکان استفاده از سیستم کنترل قابل برنامه ریزی هوشمند

( PLC ) .محصولات این شرکت در شرکتهای شیمیایی عادل فر، شیمیایی کاوه ( بصورت خط کامل اتیل و متیل استات )، کشت و صنعت مازندران، شیمیایی زاگرس، زاج تاکستان، گلباغ غرب، ایران تانن و ایسات در حال کار میباشد