اسپیری درایر

اسپری درایر دستگاهی ایده آل جهت تبدیل جریان پیوسته مایع به پودر، با مشخصه های استاندارد نسبتاً بالا، شامل دانه بندی ، رطوبت کنترل شده، وزن مخصوص و شکل ذرات می باشد

اساس فرایند بر پاشیدن محلول و تبدیل آن به قطرات یا ذرات ریز ( اتمایز کردن ) و تماس دادن آن با هوای داغ ، درون یک محفظه ، استوار است

هر سیستم خشک کن پاششی شامل پمپ تغذیه مواد، پاشنده ( اتمایزر )، کوره هوای گرم، توزیع کننده هوا، محفظه خشک کن ، سیستم جداساسزی پودر از هوای مرطوب و تخلیه هوای مرطوب می باشد

بر اساس خواص پودر و خوراک و همچنین محدودیت های خواسته شده از جمله حداکثر دمای خروجی پودر جهت بسته بندی پیوسته، سیستم طراحی می شود

مهمترین مزیت خشک کن های پاششی ، سرعت بسیار زیاد خشک شدن به علت افزایش فوق العاده زیاد سطح نسبت به جرم می باشد که امکان خشک کردن مایعات حساس به حرارت را بدون تخریب حرارتی فراهم می کند

موارد استفاده این دستگاه در صنایع دارویی، غذایی، لبنی، شیمیایی، پلیمر و سرامیک بوده و روز به روز در حال افزایش است

پاشنده های گوناگون و سیستم ایجاد ارتعاش در بدنه جهت ریزش پودر از روی دیواره وجود دارد PLC طبق سفارش امکان استفاده از سیستم
همچنین طراحی سیستم بسته امکان پذیر می باشد

محصولات این شرکت در شرکت های گلباغ غرب، ایران تانن، داروسازی ابن ماسویه، افزودنیها ، گیاه صنعت مازندران، دانشگاه اصفهان، فلزات نادر رفسنجان، رنگینه سازان، تهران داناک و دراوسازان ماد در حال کار است