انواع ميکسر و بلندر

این شرکت آمادگی طراحی و ساخت انواع میکسرها و بلندرها جهت صنایع دارویی، غذایی، شیمیایی و معدنی، در ظرفیتهای مختلف را دارا میباشد

از جمله: ریبون بلندر، V بلندر، بلندر حلزونی، بلندر دو مخروطی متقارن و نامتقارن، وکیوم میکسر، میکسر پدلی و بیلچه ای از جمله طرح فربرگ، جت میکسر و انواع میکسرهای پرتابل و دروازهای، بصورت بچ یا پیوسته، در دماهای مختلف جهت اختلاط مواد گوناگون

درصورت سفارش میتوان سیستمهای گرم کن داخلی یا خارجی، نازلهای پاشش مواد و نازلهای شستشو نصب نمود و نیز از سیستمهای نیوماتیکی یا الکتریکی بهمراه کوپلینگ هیدرولیک در انتقال نیرو استفاده کرد

همچنین امکان طراحی سیستم تحت فشار یا خلاء وجود دارد
( PLC) طبق سفارش امکان استفاده از سیستم کنترل قابل برنامه ریزی هوشمند

محصولات این شرکت در شرکتهای داروسازی شفا، داروسازی آریا، سامی ساز، شهدینه آران، آردینه، شیمیایی سینا، سیمان بند اهواز، توس سولفور، شیمیایی زاگرس، کارتن چسب پیروز و صنایع شیمیایی پارچین در حال کار است